Parallel

In de 19de eeuw introduceerden twee Engelse ingenieurs de kantwerknijverheid in het Franse dorpje Bailleul. De textielindustrie kreeg hierdoor een boost en trok massaal Vlaamse arbeiders van over de grens aan om in Frankrijk te gaan werken.

Het verdrag van Utrecht trok de grens tussen Vlaanderen en Frans-Vlaanderen. Maar voor de bevolking aan beide kanten van deze 300 jaar oude grens, bleef het leven heel wat parallellen vertonen. Het land was verdeeld, maar zij leefden onder een hemel. Was het nu om te werken of om te feesten, langs beide kanten kenden arbeiders hopen en angsten en brachten ze die tot uiting in hun liederen.
Kantwerkliedjes van de Westhoek tot Bailleul, boeren-en arbeidersliedjes van Le Nord tot Ieper. Liederen van brutale ontmoetingen onderweg, liedjes van armoede en strijd, maar – gelukkig – ook van feesten en drinken, gezongen in Vlaanderen, Frans-Vlaanderen en Engeland. Dat is kort waar ‘Parallel’ over gaat.

Parallel vertelt het verhaal van de gelijkenissen en verschillen tussen het leven van arbeiders uit drie landen die hierdoor met elkaar verweven werden. Via traditionele liederen over textiel, weven, landbouw en lokale gebruiken toont deze productie op een luchtige manier de parallel tussen deze landen en de invloed die ze op elkaar hebben uitgeoefend.

De productie wordt gedragen door de Engelse top a capellagroep Coope, Boyes & Simpson samen met het Vlaamse koor Belladonna en Noord-Franse muzikanten van Smitlap.

Deze productie kadert in het cultureel Interreg Project 300 jaar grens en wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Interreg en Europa.

Locatie: 
Dranouter Centrum